Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční
Koncert 19. 12. 2002 v 19:30 v Praze v Betlémské kapli

Koncert letos již počtvrté pořádá Strojní fakulta ČVUT.
Výtěžek bude i letos poukázán na konto nadace HAIMA při 2. dětské klinice Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole. Nadace HAIMA byla založena na podporu léčby dětí nemocných leukémií.
Účinkují: Collegium 419 a hudebníci z Prahy a z okolí. Diriguje Josef Zicha.
Koncert je pořádán za technické podpory občanského sdružení Vrstevnice.

zpět na hlavní stránku