Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční
Mše u sv. Jiljí v Praze, 27. prosince 2002 v 18:30

Zkouška proběhne od 16:30 ve zkušebně u sv. Jiljí.

Mše začíná v 18:00.

Návod jak se dostat do zkušebny:

Asi 15m nalevo od hlavního vstupu do kostela se nachází boční vchod do kláštera (Husova 8, Praha-1). Jsou to železné okované dveře. Ty budou v 16.40 odemknuty a zabezpečeny proti zavření.Těmito dveřmi vejdete a po několika schodech vstoupíte do ambitu kláštera. Tam se ihned dáte doleva a půjdete podloubím až na konec této chodby, kde narazíte na velké dvojkřídlé dveře. Ty by měly být opět otevřené a zabezpečené proti zavření. Těmito dveřmi vystoupíte a vyjdete do 1.patra a zabočíte ihned doprava. Tam končí chodba a poslední dveře jsou dveře zkušebny.

www.learning.cz/rybovka