Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční

Pozdrav a poděkování dirigenta "Ondřejovsko - Říčansko - Betlémského" okruhu Rybovek, Josefa Zichy, všem zúčastněným.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

s potěšením se vracím k uplynulé vánoční sezóně, během které jsme zahráli a zazpívali celkem sedmkrát v různých obsazeních Rybovu Vánoční mši. Tímto dopisem se jednak chci vrátit k uvedenému maratónu a dále vám všem, se kterými jsem měl to potěšení spolupracovat, vyjádřit srdečný dík a vyjádřit naději na opětné shledání zhruba za 11 měsíců při podobné příležitosti.
Z minulých Vánoc byla převzata řada organizačních kroků, což vedlo k tomu, že některé obtíže byly překonány podle dřívějších zkušeností téměř automaticky. Za to velice děkuji všem, kteří se na organizaci podíleli. Rozhodně to dopadlo lépe, než když bych se do zaběhnutých mechanismů pletl. Ocením, když mi sdělíte všechno, co se vám nelíbilo, abychom se mohli příště chybám vyvarovat a přišli muzicírovat " ... s radostí a plesáním", což bude podpořeno (jak doufám) všeobecným přesvědčením, že lépe připravit to již nešlo. Doporučení, která mi již byla tlumočena samozřejmě vezmu do úvahy. Takže ještě jednou díky a nyní k výsledkům:

Koncertní část Vánoc jsme zahájili 20.12. v Betlémské kapli. Pod názvem "Pojďte s námi k Betlému" to byl koncert Strojní fakulty ČVUT. Klíčovou částí programu byly varhanní koncert G.F.Händela (sólista Prof. B. Rabas) a Rybova mše. Na vstupném bylo vybráno 25465.60 Kč a po zaplacení drobných režijních nákladů jsem ve prospěch nadace HAIMA odevzdal primáři dětské hematologie 2. Dětské kliniky FN Motol panu Dr. Vladimíru Komrskovi čistý výtěžek ve výši 24500 Kč. Koncert byl velkoryse podpořen Strojní fakultou a zastoupením firmy CARL ZEISS. Nesmím zapomenout na technickou podporu občanského sdružení Vrstevnice, účinkování souboru Collegium 419, práci kolegů pečujících o občerstvení a na řadu dalších přátel, kteří s organizací měli co do činění.

21.12. proběhl koncert Říčanského komorního orchestru, kterého se zúčastnila část Collegia 419 a zpěváci z Ondřejova a Mnichovic. V tomto případě zaskřípala (nikoliv naší vinou) organizační příprava, ale konečný výsledek byl vysoce ohodnocen panem dirigentem Vaníčkem.

Koncert v Ondřejově dne 22.12. byl provázen značnými problémy s velmi omezenou volbou místa konání, protože Kulturní dům je dočasně nepřístupný. Nakonec jsme díky pochopení ředitele Astronomického ústavu AV ČR mohli využít seminární místnost ústavu a koncert uskutečnit. Výtěžek ve prospěch Dětského domova ve Strančicích je 3 000 Kč (drobná režie 472 Kč) a byl bezprostředně panu primáři Dr.Biskupovi doručen. Sponzorům a spolupracovníkům patří naše poděkování.

V průběhu liturgického Vánočního období jsme se sešli celkem čtyřikrát a to na půlnoční v Ondřejově (varhanní píšťala simulující ponocného dostala na poslední 4 zatroubení chrapot), 26.12. v 10.15 pouze s varhanami a s vynikajícím sborovým obsazením v Hrusicích, 26. 12. v 17.30 v Mnichovicích a nakonec 6.1.2002 ráno v Říčanech. Při půlnoční jsem prožil horor první kategorie, protože Marika zapadla v závějích u Úval cestou do Ondřejova a varhanní partes zbyl poprvé v životě na mě. Děkuji všem za vrchovatou míru tolerance a kolegovi Vojtěchu Čápovi za pohotový dirigentský výkon. V Říčanech se sešlo jen torzo smyčcové části orchestru, což spolu s vynechávajícími píšťalami zamrzlých (a neudržovaných) varhan nepřispělo k naplnění našich představ. V obou těchto případech však nelíčené nadšení účinkujících vyrovnávalo nedostatky, takže posluchači byli spokojení. V Hrusicích i v Mnichovicích se sešli výborní zpěváci i muzikanti a provedení byla v rámci našich možností špičková, pokud vím nikdo si nestěžoval. Výborných zpěváků se sešlo tolik, že sólisté byli při některých příležitostech dublovaní !! Prosím, ty, kteří přišli do Říčan předčasně díky mé chybě, aby mne omluvili.

Co říci závěrem? Již nyní máme zablokovaný termín v Betlémské kapli buď na 17. nebo na 19. prosince 2002 a přemýšlíme o dramaturgii tohoto již tradičního koncertu, na který vás zvu do role účinkujících či posluchačů.
S díky připomínám organizační a muzikantský příspěvek Collegia 419, přátel, kteří zapůjčili či kopírovali noty a hlavně nespočitatelného množství vás všech, kteří jste dali svůj um a čas k naplnění základní myšlenky Vánoc a přispěli jste k pokoji lidí dobré vůle.

S přáním všeho dobrého
vždy váš

Josef Zicha

V Praze dne 7. ledna 2002.

zpět na hlavní stránku