Fakulta strojní ČVUT vás srdečně zve na předvánoční koncert

"POJĎTE S NÁMI DO BETLÉMA",

ve čtvrtek 19. prosince 2002 v 19:30 hodin
Betlémská kaple, Betlémské náměstí, Praha 1

Program

Francesco Manfredini
Concerto grosso per il sanctissimo natale

*****

Jakub Šimon Jan Ryba
Missa Solemnis festis Nativitatis Domini Jesu Christi
accomodata in linguam Bohemicam

(Česká mše vánoční)

Renata Pušová - soprán
Miroslava Oudrnická- alt
Richard Janoštín - tenor
Michal Spirit - bas
Marika Pečená - varhany


Collegium 419 a další hudebníci z Prahy a okolí

Diriguje Josef Zicha

Výtěžek koncertu bude poukázán na konto
Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby HAIMA,
při hematologickém oddělení 2. dětské kliniky
Fakultní nemocnice v Praze 5 - Motole.

zpět na hlavní stránku