Sdružení Vrstevnice

Přihláška na akce

Sídlo sdružení Vrstevnice: Pražská 64, Týnec nad Sázavou, PSČ 257 41

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - číslo účtu: 1919/0300

Telefon: 317 701 074 (Zichovi)

E-mail: info@vrstevnice.cz

Web: www.vrstevnice.cz

IČO: 63112582

© Sdružení Vrstevnice. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 1.listopadu 2004

Kontakt:

Hlavní stránka | Stanovy | Kalendář akcí | Historie | Ultra ea | Rada Vrstevnice | Adresář odkazů | Novinky | Kontakt

Zde naleznete popis přihlášení se na některou z akcí Vrstevnice přes internet. Protože nechceme diskriminovat ty z členů a příznivců Vrstevnice, kteří dosud přístup k internetu nemají, prosíme je, aby se s žádostí o zaslání tištěné verze informací a přihlášek obrátili na některý z kontaktů uváděných dole na této stránce.Postup podání přihlášky


1.) Vyplňte nejprve FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY (doporučujeme prohlížeč MS Internet Explorer 4.0 nebo novější) - po odeslání vyplněného formuláře je přihláška považována za předběžnou.


2.) Následně bude (zpravidla do 2 dnů) odeslán kontrolní e-mail na Vámi uvedenou adresu a pokud jej odsouhlasíte posláním zpět, přihláška bude považována za potvrzenou. Přihlášku lze v této fázi zrušit pouze ze závažných důvodů, které musí být organizátorům akce sděleny v dostatečném předstihu nebo je nutno nalézt odpovídající počet náhradníků. V opačném případě má Sdružení Vrstevnice právo vyžadovat penále za neodhlášení z akce.


3.) Bude-li na účet Vrstevnice číslo 1919/0300 vedený u ČSOB, a.s. (pokud nebude domluveno jinak) zaplacena celková částka za akci, bude přihláška považována za závaznou. Z technických důvodů neplaťte, prosíme, složenkami! Částku můžete také složit v hotovosti u jakékoliv pobočky ČSOB. Variabilním symbolem ve všech případech nechť je Vaše rodné číslo. Bez správně vyplněného variabilního symbolu nebudeme bohužel moci Vaši platbu identifikovat. Chcete-li zaplatit zároveň i členský příspěvek do Vrstevnice, proveďte, prosíme, platby odděleně.


Místa v autobusu budou samozřejmě rezervována pouze pro závazně přihlášené účastníky. Písemné a vlastnoručně podepsané přihlášky budeme považovat rovnou za potvrzené.


Současně si vyhrazujeme právo účtovat pro závazně přihlášené při odhlášení storno poplatky v následující výši:

6 týdnů před odjezdem: 1000,- Kč
4 týdny před odjezdem: 2000,- Kč
2 týdny před odjezdem: 3000,- Kč
v den odjezdu: 4000,- Kč

Ty mohou být prominuty při nalezení odpovídajícího počtu náhradníků.
Jakékoliv dotazy k akcím a přihlašování pište na e-mail prihlasky(a)vrstevnice.cz ((a) nahraďte zavináčem).

  Hlavní stránka | Stanovy | Kalendář akcí | Historie | Ultra ea | Rada Vrstevnice | Adresář odkazů | Novinky | Kontakt