Sdružení Vrstevnice

Rada

Z voleb 16. listopadu 2003 konaných na setkání RAMPY v Ktiši u Prachatic vzešli tito následující členové Rady Sdružení Vrstevnice:

Rada SV je výkonným orgánem SV oprávněným zastupovat Sdružení ve všech věcech. Rozhoduje o všech vnitřních záležitostech SV, které nejsou výslovně uvedeny v kompetencích Shromáždění členů SV nebo RAMPY, zejména o změnách Stanov SV a o uvolňování finančních prostředků na činnost odpovídající cílům SV.


(Výňatek ze stanov)

Nová Rada SV se svým složením příliš nezměnila. Tomáš Sochor již nekandidoval a byla zvolena Veronika Nosková, když byla předtím přijata do RAMPY.

O čem se mluví v Radě:

Kostely, katedrály, baziliky, louky, lesy...

Sídlo sdružení Vrstevnice: Pražská 64, Týnec nad Sázavou, PSČ 257 41

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - číslo účtu: 1919/0300

Telefon: 317 701 074 (Zichovi)

E-mail: info@vrstevnice.cz

Web: www.vrstevnice.cz

IČO: 63112582

© Sdružení Vrstevnice. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 21. dubna 2004

Kontakt:

Hlavní stránka | Stanovy | Kalendář akcí | Historie | Ultra ea | Rada Vrstevnice | Adresář odkazů | Novinky | Kontakt

  Hlavní stránka | Stanovy | Kalendář akcí | Historie | Ultra ea | Rada Vrstevnice | Adresář odkazů | Novinky | Kontakt