Hory, moře, trajekty a spousta dalších zážitků...

Sdružení Vrstevnice je na ministerstvu vnitra registrováno od června roku 1995.

Sdružení Vrstevnice

Stanovy

Sídlo sdružení Vrstevnice: Pražská 64, Týnec nad Sázavou, PSČ 257 41

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - číslo účtu: 1919/0300

Telefon: 317 701 074 (Zichovi)

E-mail: info@vrstevnice.cz

Web: www.vrstevnice.cz

IČO: 63112582

© Sdružení Vrstevnice. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 21. dubna 2004

Kontakt:

Hlavní stránka | Stanovy | Kalendář akcí | Historie | Ultra ea | Rada Vrstevnice | Adresář odkazů | Novinky | Kontakt

O postupné přeměně společenství několika nadšenců z Ondřejova a okolí bažících po horských výstupech spojených s kvalitním duchovním programem v celorepublikové občanské sdružení Vrstevnice pojednává část věnovaná historii a počátkům Vrstevnice. Je však jisté, že nebýt jednoho jarního setkání několika přátel roku 1995 a společně koordinovaného úsilí budoucích vůdčích osobností Vrstevnice, nevznikly by také do prázdnin toho roku stanovy našeho sdružení. Sdružení Vrstevnice je tedy na ministerstvu vnitra registrováno od června roku 1995.


Dnešní podoba stanov není už ovšem původní. Díky úpravám drobných nedostatků a dokonce i jednoho omylu v číslování bodů stanov, který mohl vést k zapeklitým situacím týkajícím se formálního zániku sdružení, je dnes samotné jádro stanov rozšířeno o další body týkající se například členských příspěvků nebo interního volebního řádu.


Stanovy jsou pro každého člena sdružení závazné a měl by se s nimi seznámit. K dispozici všem členům, všem potenciálním zájemcům o členství, i ostatním je plný text stanov k dispozici ve dvou formátech. Kliknutím na první odkaz se dostanete na stránku ve formátu HTML a pod druhým odkazem se skrývá soubor formátu Microsoft Word 6.0. Můžete si také stáhnout registrační lístek pro nové členy Vrstevnice.Sdružení Vrstevnice je registrováno jako správce os. údajů na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 4438. V registru online zadejte za znak % v poli Subjekt slovo „vrstevnice" bez uvozovek. Každý člen Sdružení Vrstevnice má právo vědět, jaké osobní údaje jsou o něm vedeny a další práva na jeho ochranu uvedená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

  Hlavní stránka | Stanovy | Kalendář akcí | Historie | Ultra ea | Rada Vrstevnice | Adresář odkazů | Novinky | Kontakt