Sdružení Vrstevnice

Vesmír 2002

Sídlo sdružení Vrstevnice: Pražská 64, Týnec nad Sázavou, PSČ 257 41

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - číslo účtu: 1919/0300

Telefon: 317 701 074 (Zichovi)

E-mail: info@vrstevnice.cz

Web: www.vrstevnice.cz

IČO: 63112582

© Sdružení Vrstevnice. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 21. dubna 2004

Kontakt:

Hlavní stránka | Stanovy | Kalendář akcí | Historie | Ultra ea | Rada Vrstevnice | Adresář odkazů | Novinky | Kontakt

Cíl expedice Vesmír 2002 nebyl právě skromný. Nechtěli jsme nic menšího než zastavit alarmující trend poklesu úrovně jídelníčku při mezinárodních astrofyzikálních konferencích. Dříve rozmanité a bohaté tabule jsou v posledních desetiletích postupně nahrazovány univerzální kašovitou stravou. Důvod tohoto politováníhodného stavu je nasnadě: většina špičkových odborníků si vylámala zuby na řešení základní kosmologické otázky jestli je vesmír jako celek černou dírou. Příčinu zažívacích potíží astronomů a rozkvětu stomatologie v Ondřejově lze tedy odstranit jen jedním způsobem: dát na vyřčenou otázku definitivní odpověď podloženou precizní argumentací na seriozní vědecké bázi. Právě o to a o nic jiného nám šlo.


Je třeba říci, že zastánci i odpůrci černě děravého vesmíru opírají svá tvrzení o prověřená fakta. První zdůrazňují, že všichni, kdo o Vesmíru něco vědí, se shodují v názoru, že díra to je. Odborníci si pak na stránkách prestižních časopisů a mezinárodních sborníků kladou otázku: „Když je to díra, tak proč ne černá?", a hned si na ni odpovídají: „Ano." Druhý tábor naproti tomu zdůrazňuje, že všichni, kteří ve Vesmíru byli, se odtamtud vrátili, což je v příkrém rozporu se základními atributy každé dostatečně černé díry.


Naše expedice se zpočátku přikláněla k první variantě. Potvrdilo se, že Vesmír je skutečně díra. Při pátečním prohledávání okolí jsme se ale setkali se zajímavým jevem. Vesmír jakoby před námi stále uhýbal. A tehdy byla vyslovena první pracovní hypotéza: „Vesmír je černá díra, která se od ostatních černých děr liší tím, že za určitých okolností objekty ve svém okolí nepřitahuje, ale odpuzuje." Tento poznatek byl ještě téhož dne potvrzen skupinou profesora Patrička, která se k nám do Vesmíru dostala jen za cenu kategorického popření elementárních fyzikálních zákonů. Po porovnáni výsledků obou skupin jsme dřívější hypotézu povýšili na definici.


Naše výsledky představují nesporný průlom v dějinách kosmologie, ale zdravotní potíže astrofyziků patrně neodstraní. Otázka, zda vesmír je černá díra, je s konečnou platností vyřešena, nicméně vnucuje se nový ještě palčivější problém: Proč a za jakých okolností platí jeho specifické vlastnosti? Je nám líto předčasně prošedivělých skrání lékařů pečujících o bezzubé dásně oteklé od rozpačitého ožužlávání logaritmického pravítka, ale vývoj vědy nelze zastavit a s oběťmi je třeba počítat.


Všechno má mít dobrý konec a naše zpráva nebude výjimkou. Doporučujeme všem členům Vrstevnice investovat do akcií potravinářských a farmaceutických firem, které se v okolí velkých astronomických ústavů zabývají výrobou a distribucí energetických nápojů, nitrožilní výživy a sedativ.


Zpráva a fotografie z Vesmíru

  Hlavní stránka | Stanovy | Kalendář akcí | Historie | Ultra ea | Rada Vrstevnice | Adresář odkazů | Novinky | Kontakt